شامپو چند دقیقه روی موها بماند؟

❓شامپو چند دقيقه روی موها بماند؟

? برای شامپوهای گیاهی که خاصیت ویژه‌ای برای آن‌ها تعریف شده، بهتر است برای تأثیرگذاری مطلوب، به مدت سه تاپنج دقیقه روی سر باقی بماند و سپس آب‌کشی شود.